Neuroplasticitat

BRAIN GYM: gimnàstica cerebral

L’ésser humà necesita un llarg camí per aconseguir que els seus sistemes perceptius i motors siguin plenament eficaços. Neixem amb totes les neurones preparades però no amb les conexions fetes. Cal aprendre a mirar, escoltar i organitzar els moviments del cos per arribar al grau de maduressa en l’entrada i la sortida de la informació, coordinant percepció i motricitat.

Hem après que mirar no és només veure, i escoltar és més que simplement sentir. Els sistemes perceptius són els que permeten l’entrada d’informació al nostre cervell (principalment visió i audició). Els sistemes motors permeten la sortida d’informació (moviments del cos, parla, escriptura, etc). Són respostes molt elaborades que executem en relació al nostre entorn

Seguim diferents programes pedagògics basats en els moviments corporals organitzats, per generar substàncies endògenes al cervell, coordinar els dos hemisferis cerebrals i potenciant la ruta del Cos Callós, entre altres objectius.

El brain gym utilitza exercicis senzills per a la integració de tot el cervell, els sentits i el cos amb l’objectiu és millorar habilitats d’aprenentatge, atenció, emocions i comportament.

Aquests moviments estan dissenyats per estimular el cervell en les seves funcions cerebrals d’espai, lateralitat, atenció i autocontrol. També són una eina útil per a tractament de dificultats lectores, escriptura, dislèxia o hiperactivitat.

Com funciona el brain gym?

És a través del moviment com es desenvolupen les connexions neuronals del cervell. Els moviments musculars coordinats activen la producció de substàncies naturals que estimulen el creixement de les cèl·lules nervioses i incrementen el nombre de connexions neuronals al cervell.

És important estimular i motivar els nens en tot allò que impliqui moviment a través dels exercicis des del punt de vista psicomotor que es proposen al col·legi, activitats extraescolars i esportives. A més de treballar el nostre cervell, crearà tota una sèrie d’habilitats enriquidores.

Contacta amb nosaltres

Vine a fer una primera visita per explicar-nos la teva situació i en què et podem ajudar.