Neival Escola

optometria comportamental

La teràpia visual enfocada a millorar els problemes d’aprenentatge

A l’escola, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura marca una fita fonamental, per la repercusió tan important que té sobre tota l’escolaritat posterior. La lecto-escriptura necesita suport d’uns sistemes (visual, auditiu i motor) altament competents i associats entre sí.

Sovint les causes de les dificultats escolars les trobarem en un aprenentatge que no té en compte el grau de maduresa del nen, adolescent o adult.

Donem solucions per l’angoixa en el fracàs escolar i millorar el rendiment de nens que poden ser molt intel·ligents o presentar certes dificultats de desenvolupament però que  no coordinen les diferents habilitats bàsiques per l’aprenentatge.

Els nostres serveis

Lectura i motilitat ocular

Es refereix a la capacitat per moure i dirigir els ulls, habilitats necessàries per a la bona execució de la lectura. El nen ha de poder moure els ulls àgilment i simultàniament pensar en el que llegeix.  
Els moviments oculars es divideixen en fixació, rastreig ocular i moviments sacàdics.  La velocitat i control d’aquesta psicomotricitat ocular està directament relacionada amb la velocitat lectora i comprensió lectora.

Lectura i visió perifèrica

L’eficàcia  dels moviments oculars, la lectura, l’escriptura, els esports estan directament  condicionats per  la visió perifèrica. La visió perifèrica es va desenvolupant dels 3 als 6 anys i pot estar poc desenvolupada en molts casos, provocant que la lectura sigui lenta i difícil. Es fonamental fer una detecció precoç i estimular en el cervell del nen la bona integració de la visió perifèrica amb la central.

Lateralitat creuada

En una Lateralitat Creuada  la dominancia de l’ull no es correspon amb el mateix costat que la mà. Pot interferir en: la lectura; l’escriptura; el llenguatge oral; la coordinación ull-mà; la concentració; l’ inversió de lletres; desorientació o confusió espai-temporal; l’aprenentatge de les matemàtiques i la lògica, les disfuncions motores i funcionals. Diferents estudis efectuats comparen el percentatge de dislèxics amb persones amb lateralitat creuada.

Problemes d’aprenentatge

Quan parlem de problemes d’aprenentatge i d’atenció ens referim a una àmplia gamma de dificultats a l’escola, a la llar i en la societat en general. Responen a   múltiples causes i està àmpliament demostrat la millora en les capacitats treballant des de la neuroplasticitat visual , el processament cognitiu i motor. Integrant diferents àrees cerebrals en el treball, estimulant atenció dividida, les connexions entre hemisferis cerebrals augmentant l’autoestima i el locus de control intern.

Disgrafia i coordinació
ull-mà

El desenvolupament de la coordinació ull-mà generalment es produeix a partir d’una edat molt primerenca. Els components visuals de les habilitats oculomotores inclouen la fixació visual, el seguiment visual, la visió periférica i la percepció visual.  La psicomotricitat fina de la mà, la manca d’integració de reflexes primaris o  unes deficients relacions viso-espacials afecten a la grafia en el full. Cal una seqüència terapèutica adaptada a cada nen abans d’insistir en la caligrafia.

Intel.ligències visuals i Ortografia

Les intel.ligències visuals més importants són: la memòria visual global; discriminació visual; constància de forma; figura-fons; memòria seqüencial i tancament visual. Cal ensenyar als alumnes a potenciar aquestes capacitats per poder aplicar en diferents àmbits escolars, especialment quan no milloren en ortografia o representa un desgast important preparar els exàmens per manca de capacitat per fixar-se, retenir la informació o fatiga per veure amb atenció

testimonis neival escola

Contacta amb nosaltres

Vine a fer una primera visita per explicar-nos la teva situació i en què et podem ajudar.